Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Żaganiu
strona główna      strona www podmiotu
  Znajdź  
Struktura stron
Dane teleadresowe
Informacja ogólna
Regulamin organizacyjny
Regulamin służby i pracy
Status prawny
Zadania i kompetencje
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne i przetargi
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wykaz zbędnego sprzętu
Nabór do służby
Oferty pracy
Wyniki naboru do służby
Certyfikat IS0 9001:2008
Polityka jakości
Redakcja strony
Sprawozdania
Monitoring pożarowy
Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP
RODO KLAUZULA INFORMACYJNA
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiRejestr zmian
Archiwum

Archiwum

Koordynatorzy do spraw dostępności
Data usunięcia: 2020-09-28 - Pawelec Krzysztof

Koordynatorzy do spraw dostępności
Data usunięcia: 2020-09-28 - Pawelec Krzysztof

wyniki etap II
Data usunięcia: 2019-10-22 - Kominek Krzysztof

Sprawozdania
Data usunięcia: 2019-05-10 - Pawelec Krzysztof

Etap V postępowania
Data usunięcia: 2018-12-18 - Kominek Krzysztof

Nabór do służby II Etap Próba wydolnościowa i test sprawności fizycznej
Data usunięcia: 2018-06-22 - Kominek Krzysztof

Nabór do służby 2018
Data usunięcia: 2018-06-21 - Kominek Krzysztof

Wyniki I etapu Postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w państwowej straży pożarnej w Żaganiu
Data usunięcia: 2015-10-23 - Pawelec Krzysztof

Wynik II etapu Wyniki II etapu Postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu
Data usunięcia: 2015-10-23 - Pawelec Krzysztof

Informacja o wynikach naboru Wyniki postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu
Data usunięcia: 2015-10-23 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI I ETAPU Postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w państwowej straży pożarnej na stanowisko stażysty w obsadzie jednostki ratowniczo-gaśniczej w 2015 r.
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki II etapu naboru - próba wydolnościowa
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki II etapu naboru - test sprawności
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki II etapu naboru - próba wysokościowa/ sprawdzian z pływania
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki III i IV etapu naboru - test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki I etapu naboru
Data usunięcia: 2015-03-20 - Pawelec Krzysztof

Nabór do służby
Data usunięcia: 2015-03-03 - Pawelec Krzysztof

Zbędne składniki Starostwo 2014
Data usunięcia: 2014-12-18 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI II ETAPU NABORU
Data usunięcia: 2014-04-25 - Pawelec Krzysztof

Oferty pracy
Data usunięcia: 2014-04-09 - Pawelec Krzysztof

Wyniki I etapu
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

Wyniki II etapu
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI II ETAPU – TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI II ETAPU - PRÓBA WYSOKOŚCIOWA I SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA POSTĘPOWANIA KWLIFIKACYJNEGO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w zawodzie strażaka Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI III i IV ETAPU - TEST WIEDZY i ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

Nabór do służby
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

Monitoring
Data usunięcia: 2013-06-12 - Pawelec Krzysztof

Służba i praca
Data usunięcia: 2013-05-11 - Pawelec Krzysztof

test test
Data usunięcia: 2013-05-11 - Kniewel Mariusz

sa
Data usunięcia: 2012-12-28 - Pawelec Krzysztof

Status prawny lub forma prawna
Data usunięcia: 2012-12-28 - Pawelec Krzysztof

Regulamin i struktura organizacyjna
Data usunięcia: 2012-12-28 - Pawelec Krzysztof

Zadania i kompetencje
Data usunięcia: 2012-12-28 - Pawelec Krzysztof

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Data usunięcia: 2012-12-26 - Pawelec Krzysztof

Ogłoszenia o pracy
Data usunięcia: 2012-12-26 - Pawelec Krzysztof

Oświadczenie o stanie kontroli
Data usunięcia: 2012-12-26 - Pawelec Krzysztof

Audyt wewnętrzny
Data usunięcia: 2012-12-26 - Pawelec Krzysztof

Sprawozdanie z wykonania planu działalności KP PSP w Żaganiu
Data usunięcia: 2012-12-03 - Pawelec Krzysztof

Plan Działalności KG PSP na rok 2011
Data usunięcia: 2012-12-03 - Pawelec Krzysztof

Rejestry, ewidencje i archiwa
Data usunięcia: 2012-12-03 - Pawelec Krzysztof