Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Żaganiu
strona główna      strona www podmiotu
  Znajdź  
Struktura stron
Dane teleadresowe
Informacja ogólna
Regulamin organizacyjny
Regulamin służby i pracy
Status prawny
Zadania i kompetencje
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne i przetargi
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wykaz zbędnego sprzętu
Nabór do służby
Oferty pracy
Wyniki naboru do służby
Certyfikat IS0 9001:2008
Polityka jakości
Redakcja strony
Sprawozdania
Monitoring pożarowy
Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP
RODO KLAUZULA INFORMACYJNARejestr zmian
Archiwum

Archiwum

wyniki etap II
Data usunięcia: 2019-10-22 - Kominek Krzysztof

Sprawozdania
Data usunięcia: 2019-05-10 - Pawelec Krzysztof

Etap V postępowania
Data usunięcia: 2018-12-18 - Kominek Krzysztof

Nabór do służby II Etap Próba wydolnościowa i test sprawności fizycznej
Data usunięcia: 2018-06-22 - Kominek Krzysztof

Nabór do służby 2018
Data usunięcia: 2018-06-21 - Kominek Krzysztof

Wyniki I etapu Postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w państwowej straży pożarnej w Żaganiu
Data usunięcia: 2015-10-23 - Pawelec Krzysztof

Wynik II etapu Wyniki II etapu Postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu
Data usunięcia: 2015-10-23 - Pawelec Krzysztof

Informacja o wynikach naboru Wyniki postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu
Data usunięcia: 2015-10-23 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI I ETAPU Postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w państwowej straży pożarnej na stanowisko stażysty w obsadzie jednostki ratowniczo-gaśniczej w 2015 r.
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki II etapu naboru - próba wydolnościowa
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki II etapu naboru - test sprawności
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki II etapu naboru - próba wysokościowa/ sprawdzian z pływania
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki III i IV etapu naboru - test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Data usunięcia: 2015-06-02 - Pawelec Krzysztof

Wyniki I etapu naboru
Data usunięcia: 2015-03-20 - Pawelec Krzysztof

Nabór do służby
Data usunięcia: 2015-03-03 - Pawelec Krzysztof

Zbędne składniki Starostwo 2014
Data usunięcia: 2014-12-18 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI II ETAPU NABORU
Data usunięcia: 2014-04-25 - Pawelec Krzysztof

Oferty pracy
Data usunięcia: 2014-04-09 - Pawelec Krzysztof

Wyniki I etapu
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

Wyniki II etapu
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI II ETAPU – TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI II ETAPU - PRÓBA WYSOKOŚCIOWA I SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA POSTĘPOWANIA KWLIFIKACYJNEGO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w zawodzie strażaka Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

WYNIKI III i IV ETAPU - TEST WIEDZY i ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

Nabór do służby
Data usunięcia: 2013-07-07 - Pawelec Krzysztof

Monitoring
Data usunięcia: 2013-06-12 - Pawelec Krzysztof

Służba i praca
Data usunięcia: 2013-05-11 - Pawelec Krzysztof

test test
Data usunięcia: 2013-05-11 - Kniewel Mariusz

sa
Data usunięcia: 2012-12-28 - Pawelec Krzysztof

Status prawny lub forma prawna
Data usunięcia: 2012-12-28 - Pawelec Krzysztof

Regulamin i struktura organizacyjna
Data usunięcia: 2012-12-28 - Pawelec Krzysztof

Zadania i kompetencje
Data usunięcia: 2012-12-28 - Pawelec Krzysztof

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Data usunięcia: 2012-12-26 - Pawelec Krzysztof

Ogłoszenia o pracy
Data usunięcia: 2012-12-26 - Pawelec Krzysztof

Oświadczenie o stanie kontroli
Data usunięcia: 2012-12-26 - Pawelec Krzysztof

Audyt wewnętrzny
Data usunięcia: 2012-12-26 - Pawelec Krzysztof

Sprawozdanie z wykonania planu działalności KP PSP w Żaganiu
Data usunięcia: 2012-12-03 - Pawelec Krzysztof

Plan Działalności KG PSP na rok 2011
Data usunięcia: 2012-12-03 - Pawelec Krzysztof

Rejestry, ewidencje i archiwa
Data usunięcia: 2012-12-03 - Pawelec Krzysztof